Bydgoska 23, Bydgoszcz
stowarzyszeniemsf@wp.pl

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym 3 marca 2019 Bydgoszcz-Fordon

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu

Pierwszy Bieg Żołnierzy Wyklętych w Bydgoszczy

Z inicjatywy posła na Sejm RP Piotra Króla wspartego przez SMSF, Radę Osiedla Stary Fordon, Klub 50+, 5 BDH „Niezłomni” im. Danuty Siedzikówny, OSP Bydgoszcz – Fordon i Fordoński Spichlerz Historii.

Po raz pierwszy w Bydgoszczy odbędzie się bieg Pamięci Niezłomnych, Wilczym Tropem. Poświęcamy go pani generał Elżbiecie Zawackiej, żołnierzowi ZWZ, AK i cichociemnej. Skazanej w latach 50-tych na 10 letni wyrok pozbawienia wolności, za walkę przeciwko sowieckiemu systemowi. Elżbieta Zawacka odbywała część kary w więzieniu dla kobiet w Fordonie. Nie była jedyna.

Czas i Miejsce Biegu

Bieg Wilczym Tropem rozpocznie się 3 marca 2019 o godzinie 12.00, na dystansie 1963 metrów. Startujemy spod murów więzienia i biegniemy ulicami Starego Fordonu, aby upamiętnić tym samym Kobiety Niezłomne.

Zapisy

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres wilczyfordon@wp.pl, podając imię i nazwisko. Ilość miejsc ograniczona. BRAK MIEJSC

Koszt udziału w Biegu

Opłata Startowa wynosi 25 złotych płatnych na konto Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu:  37 1090 1072 0000 0001 2995 5592.

Pakiet Startowy

Pakiet startowy zawiera koszulkę, numer, pamiątkowy medal, poczęstunek po biegu. Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu.

Trasa Biegu

 • Start Biegu godzin 12.15 z Rynku w Starym Fordonie

 • wybiegamy z Rynku ulicą Gen. Władysława Sikorskiego, dobiegamy do końca ulicy

 • skręt w lewo w ul. Kapeluszników, dobieg do krzyżówki ul. Pielęgniarskiej z Kapeluszników

 • skręt w prawo w ul. Pielęgniarskiej, dobieg do krzyżówki z ul. Altanowej z Pielęgniarską

 • skręt w lewo w ul. Altanową , dobieg do krzyżówki ul. Kameralnej z ul.Altanową

 • skrętu w lewo w ul. Kameralną, dobieg do skrzyżowania ul. Kameralnej, ul. Lądowej i ul. Obrońców Helu

 • skręt w lewo w ul. Lądową, dobieg do krzyżówki ul. Lądowej z ul. 2 Października

 • skręt w prawo w ul. 2 Października, dobieg do krzyżówki ul. 2 Października z ul. Cechową

 • skręt w lewo w ul. Cechową, bieg do skrzyżowania ul. Cechowej z ul. Pielęgniarską

 • skręt w prawo w ul. Pielęgniarską, dobieg do krzyżówki ul. Pielęgniarskiej z ul. Kościelną

 • skręt w lewo w ul. Kościelną, wbieg w ul. Cechową

 • wbieg ul. Cechową na Metę na Starym Rynku

Program godzinowy imprezy w dniu 03 marca 2019 r.:

Pakiety startowe można odbierać od godziny 9 w budynku Biura Biegu umiejscowionego na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr.4 przy ulicy Wyzwolenia 4. Na tym terenie wyznaczony jest pierwszy parking. Istnieje możliwość przebrania się w wyznaczonym przez organizatorów pomieszczeniu. Drugi parking znajduje się przy Targowisku, wjazd ulicą Krygera boczna od Wyzwolenia. Trzeci parking przy ulicy Styki (obok pętli autobusowej)

9.00-11.30 odbiór pakietów startowych w Biurze Biegu
11.15. Otwarcie Biegu Tropem Wilczym, poseł na Sejm RP Piotr Król.
11.20 Prelekcja dotycząca patronki Biegu Tropem Wilczym generał brygady Elżbiety Zawackiej, Damian Amon Rączka (SMSF)
11.30 Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą Więźniarkom Okresu Stalinowskiego 1945-1956
11.45 Zbiórka uczestników biegu
11.50 Rozgrzewka uczestników biegu poza terenem drogowym, plac przed kościołem na Rynku w Starym Fordonie
12.00 Start Biegu Tropem Wilczym
12.45 planowane zakończenie biegu na Rynku w Starym Fordonie (przybiegnięcie ostatniego uczestnika

Spotkanie integracyjne uczestników po biegu:

12.50 wręczenie medali, meta biegu
13.00 spotkanie integracyjne uczestników biegu, ciepły poczęstunek, wojskowa grochówka, parówki, herbata
14.00 zakończenie spotkania integracyjnego
14.00-15.00 prace porządkowe po spotkaniu poza pasem drogowym