Bydgoska 23, Bydgoszcz
stowarzyszeniemsf@wp.pl

Kim jesteśmy ?

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu powstało z potrzeby przeciwdziałania dalszej degradacji dzielnicy.

Organizacja zrzesza entuzjastów, miłośników, a przede wszystkim społeczników skupionych na działaniach zmierzających do poprawy wizerunku i jakości życia w Starym Fordonie.

Stowarzyszenie stawia sobie również za cel integracje wszystkich mieszkańców Starego Fordonu

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu
Rafael Prętki – Prezes Zarządu
Kinga Małachowska-Graczyk – Skarbnik
Elżbieta Michałowska – Sekretarz
Jarosław Wardowski – Wiceprezes Zarządu
Adam Czekajewski – Wiceprezes Zarządu