Bydgoska 23, Bydgoszcz
stowarzyszeniemsf@wp.pl

Kim jesteśmy ?

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu powstało z potrzeby przeciwdziałania dalszej degradacji dzielnicy.

Organizacja zrzesza entuzjastów, miłośników, a przede wszystkim społeczników skupionych na działaniach zmierzających do poprawy wizerunku i jakości życia w Starym Fordonie.

Stowarzyszenie stawia sobie również za cel integracje wszystkich mieszkańców Starego Fordonu

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu
Rafael Prętki – Prezes Zarządu
Kinga Małachowska-Graczyk – Skarbnik
Magdalena Adamska – Sekretarz
Damian „Amon” Rączka – Wiceprezes Zarządu
Hanna Rzadkosz-Florkowska – Wiceprezes Zarządu