Początki stowarzyszenia nierozerwalnie związane są z zorganizowanym protestem w sprawie ulicy Bydgoskiej w dniu 4 października 2014r.. Manifestacja mieszkańców była odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania Starego Fordonu. Wśród organizatorów protestu zrodził się pomysł przekształcenia luźnego ruchu obywatelskiego w formalne struktury organizacyjne, aby jeszcze aktywniej zabiegać o spawy Starego Fordonu.

Zebranie komitetu założycielskiego stowarzyszenia odbyło się 26 listopada 2014 roku. Oficjalnie Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu rozpoczęło działalność w dniu 27.01.2015 roku po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000540669.

Stowarzyszenie Miłośnków Starego Fordonu
Left Menu Icon
Miłośnicy Starego Fordonu
Rozmiar
Kontrast