Bydgoska 23, Bydgoszcz
stowarzyszeniemsf@wp.pl

O Nas

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu

Zebranie komitetu założycielskiego stowarzyszenia odbyło się 26 listopada 2014 roku. Oficjalnie Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu rozpoczęło działalność w dniu 27.01.2015 roku po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000540669.

Początki Stowarzyszenia

Początki stowarzyszenia nierozerwalnie związane są z zorganizowanym protestem w sprawie ulicy Bydgoskiej 4 października 2014 roku. Manifestacja mieszkańców była odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania Starego Fordonu. Wśród organizatorów protestu zrodził się pomysł przekształcenia luźnego ruchu obywatelskiego w formalne struktury organizacyjne, aby jeszcze aktywniej zabiegać o spawy Starego Fordonu.