Bydgoska 23, Bydgoszcz
stowarzyszeniemsf@wp.pl

Dziękujemy Prezydentowi Miasta Bydgoszczy

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu

Dziękujemy Prezydentowi Miasta Bydgoszczy

Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi Miasta Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu za rozpisanie Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania płyty Rynku w Starym Fordonie.

Cieszymy się ogromnie, że efektem naszych licznych spotkań i konsultacji jest uwzględnienie oczekiwań mieszkańców w założeniach regulaminowych. Wierzymy, że zaowocuje to koncepcją pięknego zagospodarowania Rynku i jego otoczenia w sposób odpowiadający potrzebom naszej lokalnej społeczności. Zachęcamy projektantów do udziału w konkursie. Prace można składać do 24 listopada br., a dla zwycięzców przewidziano wysokie nagrody. W grudniu konkurs zostanie rozstrzygnięty. Z niecierpliwością oczekujemy na jego efekty.

Rafael Prętki (SMSF)