Bydgoska 23, Bydgoszcz
stowarzyszeniemsf@wp.pl

KONKURS ARTYSTYCZNTY „WIĘZIONE ZA WOLNOŚĆ”

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu

KONKURS ARTYSTYCZNTY „WIĘZIONE ZA WOLNOŚĆ”

Jeśli studiujesz na kierunku artystycznym, masz duszę prawdziwego ulicznego twórcy lub jesteś profesjonalnym artystą tworzącym murale, ten projekt konkursowy jest właśnie dla Ciebie!


Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu ogłasza konkurs na opracowanie projektu i wykonanie cyklu czterech murali stanowiących autonomiczną odrębną kompozycję na budynkach Aresztu Śledczego (Zakładu Karnego) w Bydgoszczy przy ul. Rynek 8.


Każdy autor może zrealizować w ramach konkursu wybrany przez siebie temat/ty, wybierając zakres opracowania A,B,C lub D (wypisane poniżej), bądź zrealizować całość:
A: Zabudowa pierzejowa Rynku – nawiązanie do kamienic w sposób autorski interpretując ich wizerunek.
B. Mur więzienia jako historia miasteczka;
C. Mural upamiętniający historię więźniarek osadzonych za wolność, w tym gen. Elżbietę Zawacką ps.”Zo”, mjr Irenę Tomalak ps.”Maria” i Marię Szelągowską ps. „Rysia”;
D. Ściana z istniejącym murale – możliwość dalszego rozwinięcia wizji lub potraktować ścianę swobodnie lecz z uwzględnieniem sąsiedztwa.


*Prace prosimy wysyłać drogą mailową pod adres: stowarzyszeniemsf@wp.pl

Pokaż Nam kreatywność w naturalnym wydaniu!


Czekamy na Twoje zgłoszenie do dnia 30.11.2022 r. do godz. 12.00

Link do regulaminu oraz informacji związanych z konkursem