W 2015 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (inwestor z ramienia Miasta Bydgoszczy) ogłosił przetarg na wykonanie zadania „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – Etap I”. Wygrała ten konkurs firma Pas Projekt sp. z o.o. z Nadarzyna.

W marcu 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Fordonie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez ZDMiKP. Licznie przybyli mieszkańcy zapoznali się z koncepcją zmian w Fordonie przygotowaną przez przedstawicieli firmy Pas Projekt sp.z o.o. Dotyczyły one głównie ulicy Bydgoskiej oraz uliczek prowadzących do ul.Promenada. Nowością było powstanie terenów rekreacyjno-sportowych wzdłuż Promenady.

Niestety koncepcja nie obejmowała żadnych prac na nabrzeżu, nasz dostęp do Wisły miał w dalszym ciągu pozostać zamknięty, a brzeg zdewastowany. Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu wraz z Radą Osiedla Stary Fordon podniosło stanowczy protest i wniosło postulat rozszerzenia zakresu rewitalizacji o nabrzeże poniżej mostu (od ul.Frycza-Modrzewskiego). Po kilku miesiącach (pisma, spotkania, rozmowy) odnieśliśmy sukces. Prezydent Rafał Bruski przychylił się do naszego wniosku i rozpoczęły się także prace nad projektem budowy umocnionego nabrzeża oraz slipu.

Wykonawca, firma Pas Projekt sp. z o.o. niestety nie spełniała w pełni oczekiwań Inwestora i cały proces projektowy przedłużał się. Aktualnie ZDMiKP poddaje ocenie ostateczną wersję projektu. Następnie dokumentacja zostanie przekazana do oceny środowiskowej, co jest niezmiernie ważne ze względu na poddany ochronie obszar Natura2000, na którym znajduje się duża część naszego brzegu.

W przybliżeniu mówi się, że prace rewitalizacyjne ruszą w Fordonie w połowie 2017 r. Najpierw będzie wykonany gruntowny remont ul.Bydgoskiej wraz z odcinkami ulic przyległych. Następnie powstaną tereny rekreacyjne przy Promenadzie. W trzeciej kolejności (2018 r.) ma zostać wykonane umocnione nabrzeże wraz ze slipem i miejscem do cumowania.
W projekcie budżetu Miasta na 2017 r. wydatki na te cele wynoszą 12,200 tys. zł.

Dotychczasowe doświadczenia rewitalizacyjne w Polsce pokazują, że tzw. rewitalizacja twarda (infrastrukturalna) nie przynosi pożądanych, ożywczych efektów bez tzw. rewitalizacji miękkiej, która aktywizuje mieszkańców i realnie zmienia ich styl życia. W tej dziedzinie rok 2016 także przyniósł duże zmiany, ponieważ zakończył się w naszym mieście proces wyznaczania obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji. Stary Fordon bezdyskusyjnie zakwalifikował się do tej grupy (Uchwala Rady Miasta XXXVII/734/16). Jest to przykra diagnoza, ale z drugiej strony przynosząca nadzieję, że naprawdę duże środki zostaną przeznaczone na odnowę funkcjonowania naszej społeczności. W 2017 roku będzie przygotowywany Gminny Program Rewitalizacji, za tym pójdą różnorodne projekty, zmiany prawne, udogodnienia dla inwestorów itp.

Mamy pełną świadomość, że oba procesy rewitalizacyjne wymagają ciągłego obywatelskiego monitoringu. I staramy się to robić – dla nas, dla Fordonu.
Rok 2017 – rokiem rozpoczęcia rewitalizacji Starego Fordonu!

Miłośnicy Starego Fordonu
Rozmiar
Kontrast