W 2015 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (inwestor z ramienia Miasta Bydgoszczy) ogłosił przetarg na wykonanie zadania „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – Etap I”. Wygrała ten konkurs firma Pas Projekt sp. z o.o. z Nadarzyna.

Dotychczasowe doświadczenia rewitalizacyjne w Polsce pokazują, że tzw. rewitalizacja twarda (infrastrukturalna) nie przynosi pożądanych, ożywczych efektów bez aktywizacji mieszkańców i realizacji ich realnych, rzeczywistych potrzeb.

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu jest aktywnym partnerem instytucji publicznych w konsultacjach i uzgodnieniach dotyczących rewitalizacji Starego Fordonu – nieustająco prowadzimy obywatelski monitoring. Nasze potrzeby i koncepcje są przejrzyście sformułowane. Czekamy na ich realizację.

W 2015 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (inwestor z ramienia Miasta Bydgoszczy) ogłosił przetarg na wykonanie zadania „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – Etap I”. Wygrała ten konkurs firma Pas Projekt sp. z o.o. z Nadarzyna.

W marcu 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Fordonie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez ZDMiKP. Licznie przybyli mieszkańcy zapoznali się z koncepcją zmian w Fordonie przygotowaną przez przedstawicieli firmy Pas Projekt sp.z o.o. Dotyczyły one głównie ulicy Bydgoskiej oraz uliczek prowadzących do ul.Promenada. Nowością było powstanie terenów rekreacyjno-sportowych wzdłuż Promenady.

Niestety koncepcja nie obejmowała żadnych prac na nabrzeżu, nasz dostęp do Wisły miał w dalszym ciągu pozostać zamknięty, a brzeg zdewastowany. Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu wraz z Radą Osiedla Stary Fordon podniosło stanowczy protest i wniosło postulat rozszerzenia zakresu rewitalizacji o nabrzeże poniżej mostu (od ul.Frycza-Modrzewskiego). Po kilku miesiącach (pisma, spotkania, rozmowy) odnieśliśmy sukces. Prezydent Rafał Bruski przychylił się do naszego wniosku i rozpoczęły się także prace nad projektem budowy umocnionego nabrzeża oraz slipu.

Wykonawca, firma Pas Projekt sp. z o.o. niestety nie spełniła oczekiwań Inwestora i cały proces projektowy przedłuża się (mówi się już o rocznym opóźnieniu). ZDMiKP przekonuje, że prace rewitalizacyjne ruszą w Fordonie na wiosnę 2018 r. Najpierw będzie wykonany gruntowny remont ul.Bydgoskiej wraz z odcinkami ulic przyległych. Następnie powstaną tereny rekreacyjne przy Promenadzie oraz umocnione nabrzeże wraz ze slipem i miejscem do cumowania.

W 2016 r. Miasto Bydgoszcz przystąpiło do tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Wyznaczono obszary zdegradowane i przeznaczone do rewitalizacji. Stary Fordon bezdyskusyjnie zakwalifikował się do tej grupy (Uchwala Rady Miasta XXXVII/734/16). Jest to przykra diagnoza, ale z drugiej strony przynosząca nadzieję, że naprawdę duże środki zostaną przeznaczone na odnowę funkcjonowania naszej społeczności. GPR jest w dalszym ciągu w trakcie przygotowywania.

SMSF stara się o włączenie do GPR projektu ośrodka kultury i tradycji fordońskich, który chcemy umieścić w Spichlerzu, zabytkowym budynku przy ul.Patrolowej.

Równolegle, dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia został ogłoszony konkurs na koncepcję Rynku w Starym Fordonie. Rola serca miasta, osiedla jest niebagatelna. Zależy nam, żeby organizacja przestrzeni w tym miejscu sprzyjała wspólnocie, towarzyskości mieszkańców.

Kolejnym miejscem, o które bardzo się staramy jest nasz fordoński port (popularnie nazywany Hafą). Odtworzenie i modernizacja portu wraz z plażą uruchomi nasz potencjał turystyczny i przyczyni się do rozwoju Fordonu.

Mamy pełną świadomość, że oba procesy rewitalizacyjne wymagają ciągłego obywatelskiego monitoringu. I staramy się to robić – dla nas, dla Fordonu.

Stowarzyszenie Miłośnków Starego Fordonu
Left Menu Icon
Miłośnicy Starego Fordonu
Rozmiar
Kontrast