Bydgoska 23, Bydgoszcz
stowarzyszeniemsf@wp.pl

Spotkanie w sprawie Rewitalizacji Starego Fordonu

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu

Spotkanie w sprawie Rewitalizacji Starego Fordonu

Cykliczne Spotkanie w sprawie rewitalizacji

W poniedziałek w siedzibie naszego Stowarzyszenia odbyło się kolejne cykliczne spotkanie w sprawie przebiegu procesu rewitalizacji Starego Fordonu. Na nasze zaproszenie przybył Koordynator ds Rewitalizacji wiceprezydent Mirosław Kozłowicz oraz pani Barbara Turowiec z ADM i dyrektor ZDMiKP pan Jacek Witkowski, Poseł na Sejm RP pan Piotr Król. Przeanalizowaliśmy krok po kroku wszystkie etapy inwestycji, które mają przebiegać w Fordonie.

Ulica Bydgoska w Starym Fordonie

Dobra informacja jest taka, że w marcu rozpoczyna się przebudowa ul. Bydgoskiej. Będzie się to odbywać fragmentami, żeby jak najmniej utrudnić życie mieszkańcom. Na początek pójdzie odcinek od Rynku do Frycza Modrzewskiego.Pozostałe etapy prac projektowych wydają się być pod kontrolą i w zgodzie z przyjętymi harmonogramami. To ta część góry lodowej, której nie widać.

Inicjatyw poszerzające ofertę kulturalną Starego Fordon

Dużo czasu poświęciliśmy dyskusji nad sposobem wypełnienia odnowionych miejsc prawdziwym życiem społecznym, ofertą kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną. Jesteśmy przekonani, że konieczna jest tu konkretna aktywność Miasta. Organizacje pozarządowe przez ostatnie kilka lat wyciągnęły, poprzez swoje inicjatywy, Stary Fordon z niebytu.

Ogromnym społecznym wysiłkiem. Jednak dalsze opieranie się wyłącznie na pracy społeczników nie wypełni założeń rewitalizacyjnych. Ogrom zaniedbań i stopień degradacji jest tak duży, że wymaga strukturalnego zaangażowania Miasta w Starym Fordonie. I to będzie temat naszego następnego spotkania w marcu.

Spotkanie było konstruktywne, rozmowy otwarte – działamy dalej.
Hania (SMSF)