Bydgoska 23, Bydgoszcz
stowarzyszeniemsf@wp.pl

Nike- nie ulec to zwyciężyć. Fordon 2023

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu

Nike- nie ulec to zwyciężyć. Fordon 2023

4 grudnia 2022 podczas wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu pt. „Więzione za Wolność” odbyło się uroczyste otwarcie Izby Pamięci poświęconej kobietom, żołnierkom i oficerom Podziemia Niepodległościowego. Nasza inicjatywa w całości była poświęcona więzionym w Fordonie kobietom, które ramię w ramię z mężczyznami walczyły o wolną Polskę .

Maria Telatyńska-Kowalska i Maria Szajek- Andrysiak nawiązały z nami kontakt telefoniczny aby podziękować za inicjatywę stworzenia Izby Pamięci. Obie panie były więzione w Fordonie w celi dla „małolatek” W chwili otrzymania wyroku miały zaledwie 17-lat. Dziś dobiegają 90-tki.

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy od p. Marii Telatyńskiej -Kowalskiej z Kcyni bezcenne periodyki. Siedem numerów „Nike”z lat 2001 -2014 Biuletyn Środowiska Fordonianek wydawany przez Zarząd Główny Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Uzupełnieniem daru jest kserokopia publikacji Barbary Otwinowskiej „Przemocą obalały panujący ustrój” oraz artykuły wspomnieniowe.

Całość zostanie przekazana do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy – Fordonie do archiwum Izby Pamięci. Uważamy że tego typu wydawnictwa mogą posłużyć do pogłębienia wiedzy na temat osadzonych w Fordonie kobiet więźniarek politycznych.

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu składa p. Marii Telatyńskiej –Kowalskiej podziękowania za podzielenie się tak cennymi archiwaliami.

Stowarzyszenie MSF