Bydgoska 23, Bydgoszcz
stowarzyszeniemsf@wp.pl

Spotkanie konsultacyjne dotyczące rewitalizacji Starego Fordonu

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu

Spotkanie konsultacyjne dotyczące rewitalizacji Starego Fordonu

We wtorek (05.03.2019r.) w Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące rewitalizacji Starego Fordonu. Na zaproszenie dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta przedstawiciele naszego Stowarzyszenia oraz Rady Osiedla spotkali się z projektantami umocnionego nabrzeża, wydzielonej części terenów rekreacyjnych nad Wisłą. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele innych wydziałów UM, Rady ds. Estetyki Miasta oraz radni fordońscy. Projektanci z Gdańska zaprezentowali wstępny projekt, omówiliśmy modyfikacje i drobne zmiany. <b>Prace intensywnie trwają, następne spotkanie w kwietniu</b>.

Operator terenów rekreacyjnych nad Wisłą

Zgodnie uznaliśmy, że zasadniczą kwestią jest wyznaczenie operatora całego terenu rekreacyjnego nad Wisłą w Fordonie, który będzie opiekował się nowym, atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i gości. To może być zupełnie nowa jakość dla południowo-wschodniej części Miasta.

Stary Fordon nad Wisła

Nadwiślańskie położenie Fordonu to olbrzymimi atut, koło zamachowe naszego rozwoju. A Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu proponuje projekty, które wypełnią Wisłę i jej brzeg działaniami kulturalnymi, społecznymi i rekreacyjnymi. Czekamy na rozstrzygnięcia miejskich projektów.
Przywracamy Wisłę 💙

Hania (SMSF)