Bydgoska 23, Bydgoszcz
stowarzyszeniemsf@wp.pl

W Bydgoszczy po raz pierwszy pobiegli Tropem Wilczym ulicami Starego Fordonu

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu

W Bydgoszczy po raz pierwszy pobiegli Tropem Wilczym ulicami Starego Fordonu

Tygodnie przygotowań, spotkań, zaangażowania w 100%, setki maili, wiadomości i trochę stresu. Wspólnymi siłami przeprowadziliśmy dziś historyczny, bo pierwszy, Bieg Tropem Wilczym w Bydgoszczy. Patronką była generał brygady Elżbieta Zawacka, której wizerunek ukazał się w oficjalnym obiegu na karcie pocztowej oraz znaczku.

VI poprzednich edycji odbyło się wszędzie, tylko nie u nas. Poseł Piotr Król zainicjował organizację biegu w Bydgoszczy. Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu zgłosiło się oficjalnie na Bieg Tropem Wilczym, aby przy pomocy wielu przyjaciół ten zamiar zrealizować.

Siłą tej inicjatywy było pozytywne i kreatywne nastawienie ludzi. W organizację Biegu Tropem Wilczym Bydgoszcz 2019 w Starym Fordonie zaangażowali się:
Poseł na Sejm Piotr Król
Radna m. Bydgoszcz Bernadeta Michałek
Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu
Rada Osiedla Stary Fordon
5 Bydgoska Drużyna Harcerska „Niezłomni” im. Danuty Siedzikówny „Inki”
Klub Marzenie 50+ Stary Fordon
Technikum Menadżerskie
OSP Bydgoszcz-Fordon

Dmuchane bramy startowe otrzymaliśmy dzięki wsparciu Urzędu Miasta Bydgoszcz. Dziękujemy Poczty sztandarowe wystawiły: Zakład Karny Bydgoszcz, Szkoła Podstawowa nr.4 i 5 BDH „Niezłomni” reprezentująca Hufiec Bydgoszcz-Miasto

Założono wiązanki i kwiaty pod tablicą upamiętniającą represjonowane kobiety żołnierzy AK, WiN, NSZ i innych niepodległościowych organizacji w latach 1945-1956
Do biegu włączyła się również 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. Gen. Elżbiety Zawackiej. 20 żołnierzy tej jednostki przebiegło trasę 1963 m wraz z uczestnikami.

Mamy świadomość że pozytywną energię dali nam wszystkim uczestnicy Biegu Tropem Wilczym. 170 osób ubranych w koszulki z Żołnierzami Niezłomnymi przebiegło ulicami Fordonu, wzdłuż murów dawnego stalinowskiego więzienia, niedaleko od cmentarza więźniarek, aż do Rynku. Siłą tego miejsca była jego tragiczna historia, radością że po tylu latach, tak wielu ludzi chce upamiętnić żołnierzy i żołnierki Podziemia Niepodległościowego. Po biegu wręczono pamiątkowe medale. Był poczęstunek i świąteczny nastrój, który tworzyli ludzie zgromadzeni na Rynku.

Logistycznie całość ogarnęli harcerze z 5 BDH „Niezłomni” oraz Klub Marzenie 50+. Jednak pamiętamy i dziękujemy za wsparcie Policji, Straży Miejskiej i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Bezpieczeństwo biegu było wartością nadrzędną

Dziękujemy wszystkich za zaangażowanie!